PHP 7.2.0 Beta 1 Released

Podręcznik PHP

Opracowany przez:
Mehdi Achour
Friedhelm Betz
Antony Dovgal
Nuno Lopes
Hannes Magnusson
Georg Richter
Damien Seguy
Jakub Vrana
2012-11-30
Pod redakcją: Philip Olson
Opracowany przez:
Tłumaczenie na język polski (kolejność alfabetyczna) :
Marcin Dąbrowski
Michał Garbowski
Jarosław Głowacki
Michał Grzechowiak
Michał Wilhelm Jany
Damian Jeżewski
Leszek Krupiński
Adam Major
Adrian Makowski
Paweł Paprota
Michał Pena
Michał Piotrowski
Sławomir Pucia
Jarek Tabor
Tomasz Wójtowicz
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-41
webtechhelp dot org at gmail dot com
1 month ago
Format a local date and time:

<?php
// Prints the day
echo date("l") . "<br>";

// Prints the day, date, month, year, time, AM or PM
echo date("l jS \of F Y h:i:s A") . "<br>";

// Prints October 3, 1975 was on a Friday
echo "Oct 3,1975 was on a ".date("l", mktime(0,0,0,10,3,1975)) . "<br>";

// Use a constant in the format parameter
echo date(DATE_RFC822) . "<br>";

// prints something like: 1975-10-03T00:00:00+00:00
echo date(DATE_ATOM,mktime(0,0,0,10,3,1975));
?>

More details on:
http://webtechhelp.org
To Top