AppendIterator::rewind

(PHP 5 >= 5.1.0)

AppendIterator::rewindRewinds the Iterator

Opis

public void AppendIterator::rewind ( void )

Rewind to the first element of the first inner Iterator.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top