Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są częścią jądra PHP a więc są zawsze widoczne.

CASE_LOWER (integer)
CASE_LOWER jest używana w funkcji array_change_key_case() do konwersji kluczy tablicy do samych małych liter. Jest to także domyślny przypadek dla array_change_key_case().
CASE_UPPER (integer)
CASE_UPPER jest używana w funkcji array_change_key_case() do konwersji kluczy tablicy do samych dużych liter.

Flagi kolejności sortowania:

SORT_ASC (integer)
SORT_ASC używana jest w połączeniu z array_multisort() do sortowania w porządku rosnącym.
SORT_DESC (integer)
SORT_DESC używana jest w połączeniu z array_multisort() do sortowania w porządku rosnącym.

Flagi typu sortowania - używane przez różne funkcje sortujące

SORT_REGULAR (integer)
SORT_REGULAR używana jest do porównywania elementów w normalny sposób.
SORT_NUMERIC (integer)
SORT_NUMERIC używana jest do porównywania elementów liczbowo.
SORT_STRING (integer)
SORT_STRING używana jest do porównywania elementów jako ciągi tekstowe.
SORT_LOCALE_STRING (integer)
SORT_LOCALE_STRING używana jest do porównywania elementów jako ciągi tekstowe w oparciu o bieżące ustawienia locale. Dodane w PHP 4.4.0 i 5.0.2.

COUNT_NORMAL (integer)
COUNT_RECURSIVE (integer)
EXTR_OVERWRITE (integer)
EXTR_SKIP (integer)
EXTR_PREFIX_SAME (integer)
EXTR_PREFIX_ALL (integer)
EXTR_PREFIX_INVALID (integer)
EXTR_PREFIX_IF_EXISTS (integer)
EXTR_IF_EXISTS (integer)
EXTR_REFS (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top