CairoContext::getDashCount

cairo_get_dash_count

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::getDashCount -- cairo_get_dash_countThe getDashCount purpose

Opis

Styl obiektowy (method):

public int CairoContext::getDashCount ( void )

Styl proceduralny:

int cairo_get_dash_count ( CairoContext $context )

Description here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

context

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top