DOMDocument::createDocumentFragment

(PHP 5)

DOMDocument::createDocumentFragmentCreate new document fragment

Opis

DOMDocumentFragment DOMDocument::createDocumentFragment ( void )

This function creates a new instance of class DOMDocumentFragment. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, np. metodą DOMNode->appendChild().

Zwracane wartości

The new DOMDocumentFragment or FALSE if an error occured.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top