PHP 7.1.18 Released

bzwrite

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

bzwriteBinarnie bezpieczny zapis plików bzip2

Opis

int bzwrite ( resource $bz , string $dane [, int $długość ] )

bzwrite() zapisuje łaźcuch znaków do podanego strumienia pliku bzip2.

Parametry

bz

Uchwyt do pliku musi być poprawny oraz musi wskazywać na plik otwarty za pomocą funkcji bzopen().

dane

Zapisywane dane.

długość

Jeśłi podano, zapisywanie zostanie zakończone po zapisaniu długość (nieskompresowanych) bajtów lub po skończeniu się danych cokolwiek nastąpi wcześniej.

Zwracane wartości

Zwraca liczbę zapisanych bajtów, lub FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 bzwrite() przykład

<?php
$str 
"nieskompresowane dane";
$bz bzopen("/tmp/foo.bz2""w");
bzwrite($bz$strstrlen($str));
bzclose($bz);
?>

Zobacz też:

  • bzread() - Binarnie bezpieczny odczyt pliku bzip2
  • bzopen() - Otwiera skompresowany plik bzip2

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top