PHP 7.1.18 Released

com_set

(PHP 4)

com_setAssigns a value to a COM component's property

Opis

Deprecated, use the OO syntax instead.

Przykład #1 OO syntax

<?php
// do this
$obj->property $value;
// instead of this:
com_set($obj'property'$value);
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
dan at kuykendall dot org
15 years ago
This should also work using the newer OOP style that is still undocumented.

<?php
$obj
= new COM('Some.app');
$obj->somevar = 'somevalue';
?>
To Top