PHP 7.2.7 Released

fbsql_get_autostart_info

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5)

fbsql_get_autostart_infoPobiera informacje o bazach automatycznie uruchamianych podczas startu serwera

Opis

array fbsql_get_autostart_info ([ resource $identyfikator_połączenia ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top