fileinode

(PHP 4, PHP 5)

fileinodePobiera i-węzeł pliku

Opis

int fileinode ( string $nazwa_pliku )

Zwraca numer i-węzła pliku lub FALSE w przypadku błędu.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Supported Protocols and Wrappers aby uzyskać listę nakładek, które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Patrz także: stat().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
mark nearby techexplained dot com
13 years ago
This function, in spite of its name, also works for directories. Most any valid path in the filesystem will generate an inode value.
To Top