ftp_mdtm

(PHP 4, PHP 5)

ftp_mdtmZwraca czas ostatniej modyfikacji podanego pliku

Opis

int ftp_mdtm ( resource $strumień_ftp , string $plik_zdalny )

ftp_mdtm() zwraca czas ostatniej modyfikacji pliku zdalnego.

Informacja:

Nie wszystkie serwery FTP obsługują tą opcję.

Informacja:

ftp_mdtm() nie działa dla katalogów.

Parametry

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

plik_zdalny

Plik, którego data ostatniej modyfikacji ma być zwrócona.

Zwracane wartości

Zwraca czas ostatniej modyfikacji w postaci Uniksowego znacznika czasu (timestamp) w przypadku sukcesu, lub -1 w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia ftp_mdtm()

<?php

$plik 
'plik.txt';

// nawiązanie połączenia
$conn_id ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result ftp_login($conn_id$ftp_user_name$ftp_user_pass);

//  pobranie czasu ostatniej modyfikacji
$buff ftp_mdtm($conn_id$plik);

if (
$buff != -1) {
    
// plik.txt został zmodyfikowany 26.03.2003 14:16:41.
    
echo "$plik został zmodyfikowany " date("d.m.Y H:i:s."$buff);
} else {
    echo 
"Data modyfikacji nie została pobrana.";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
Jaytop
12 years ago
Seems to work with directories as well on my Win32 box.
up
-4
wseibert at hxcorp dot com
13 years ago
When trying to get the modified time of a file that has spaces in it, ftp_mdtm will fail on some FTP servers.  If this happens, surround the file name with quotes.

$file_name = "my index.html";

$file_modtime = ftp_mdtm($connection, '"'.$file_name.'"')
To Top