php[world] 2015 Schedule Announced

getrandmax

(PHP 4, PHP 5)

getrandmaxNajwiększa możliwa liczba losowa

Opis

int getrandmax ( void )

Zwraca największą liczbę, jaka może być zwrócona przez funkcję rand().

Patrz także: rand(), srand(), i mt_getrandmax().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top