gmp_and

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_andBitwise AND

Opis

resource gmp_and ( resource $a , resource $b )

Calculates bitwise AND of two GMP numbers.

Parametry

a

Może być zarówno numerem GMP zasób, lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

b

Może być zarówno numerem GMP zasób, lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

A GMP number representing the bitwise AND comparison.

Przykłady

Przykład #1 gmp_and() example

<?php
$and1 
gmp_and("0xfffffffff4""0x4");
$and2 gmp_and("0xfffffffff4""0x8");
echo 
gmp_strval($and1) . "\n";
echo 
gmp_strval($and2) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

4
0
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top