ibase_field_info

(PHP 4, PHP 5)

ibase_field_infoZwraca informację o polu

Opis

array ibase_field_info ( resource $wynik , int $numer_pola )

Zwraca tablicę zawierającą informacje o polu, po wykonaniu zapytania SELECT.

Parametry

wynik

Identyfikator wyniku.

numer_pola

Numer pola.

Zwracane wartości

Zwraca tablicę z następującymi kluczami: name, alias, relation, length, type - odpowiednio: nazwa, alias, relacja, długość i typ.

Przykłady

Przykład #1 Przykład ibase_field_info()

<?php
$rs 
ibase_query("SELECT * FROM tabela");
$coln ibase_num_fields($rs);
for (
$i 0$i $coln$i++) {
    
$col_info ibase_field_info($rs$i);
    echo 
"nazwa: "$col_info['name']. "\n";
    echo 
"alias: "$col_info['alias']. "\n";
    echo 
"relacja: "$col_info['relation']. "\n";
    echo 
"długość: "$col_info['length']. "\n";
    echo 
"typ: "$col_info['type']. "\n";
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
tiago at econtabil dot com
8 years ago
In Firebird 1.5 this function INT64 returned to the fields created as floating point numbers. In Firebird 2.x this function returns as NUMERIC (SIZE, PRECISION). Example: NUMERIC (18,2)

In Brazilian Portuguese:
No Firebird 1.5 esta função retornava INT64 para os campos criados como numéricos com ponto flutuante. No Firebird 2.x esta função retorna como NUMERIC(TAMANHO, PRECISAO). Exemplo: NUMERIC(18,2)
up
0
tiago at econtabil dot com
11 years ago
Example:
$db = ibase_connect($host,$username,$password, "None", 0, 3 ) or die ('Error trying connect to Database!');

$select = "SELECT * from TABLE";   
$sql = ibase_query($db,$select) or die($select);

$total_fields= ibase_num_fields($sql);

for ($j = 1; $j <= $total_fields; $j++)
  {
    $info_field = ibase_field_info($sql, $j-1 );
    print("Name: " . $info_campo[1]); // print the field name
    print("Type:". $info_campo[4]); //print the field type
    print("Size: " . $info_campo[3]); // print the field size
  }
This function does not return the type from the fields as we are accustomed in interbase.
Example: Fields VARCHAR are returns as VARYING. Fields of the type CHAR return TEXT.

Tested in Firebird 1.5 Super Server.
To Top