PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

ibase_num_fields

(PHP 4, PHP 5)

ibase_num_fieldsZwraca liczbę pól w zbiorze wynikowym

Opis

int ibase_num_fields ( resource $id_wyniku )

Zwraca liczbę pól w zbiorze wynikowym.

Parametry

id_wyniku

Identyfikator zbioru wynikowego Firebird/Interbase.

Zwracane wartości

Zwraca liczbę pól jako integer.

Przykłady

Przykład #1 Przykład ibase_num_fields()

<?php
$rs 
ibase_query("SELECT * FROM tabela");
$coln ibase_num_fields($rs);
for (
$i 0$i $coln$i++) {
    
$col_info ibase_field_info($rs$i);
    echo 
"nazwa: " $col_info['name'] . "\n";
    echo 
"alias: " $col_info['alias'] . "\n";
    echo 
"relacja: " $col_info['relation'] . "\n";
    echo 
"długość: " $col_info['length'] . "\n";
    echo 
"typ: " $col_info['type'] . "\n";
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top