imagegd

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5)

imagegdOutput GD image to browser or file

Opis

bool imagegd ( resource $image [, string $filename ] )

Outputs a GD image to the given filename.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

filename

Ścieżka do zapisu pliku. Jeśli nie jest ustawiona lub ma wartość NULL, obraz zostanie przesłany bezpośrednio na wyjście.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Outputting a GD image

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// Output the image
imagegd($im);

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Przykład #2 Saving a GD image

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// Save the gd image
// The file format for GD images is .gd, see http://www.libgd.org/GdFileFormats
imagegd($im'simple.gd');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Notatki

Informacja:

The GD format is commonly used to allow fast loading of parts of images. Note that the GD format is only usable in GD-compatible applications.

Zobacz też:

  • imagegd2() - Output GD2 image to browser or file

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top