php[world] 2018 - Call for Speakers

ingres_num_fields

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5 <= 5.0.5, PECL ingres >= 1.0.0)

ingres_num_fieldsPobiera liczbę pól zwracanych przez ostatnie zapytanie

Opis

int ingres_num_fields ( resource $identyfikator_połączenia )

ingres_num_fields() zwraca liczbę pól dla wyniku zapytania, przekazanego przez serwer Ingres po wywołaniu ingres_query()

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia.

Zwracane wartości

Zwraca liczbę pól.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top