Forum PHP 2017

is_finite

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

is_finiteSprawdza czy wartość jest prawidłową skończoną liczbą

Opis

bool is_finite ( float $wartość )

Zwraca TRUE, jeśli argument wartość jest skończoną liczbą, zawierającą się w zakresie liczb zmiennoprzecinkowych (float) dla tej platformy.

Patrz także is_infinite() i is_nan().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top