Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

msession_destroy

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_destroyDestroy a session

Opis

bool msession_destroy ( string $name )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top