php[tek] 2018 : Call for Speakers

msession_disconnect

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_disconnectClose connection to msession server

Opis

void msession_disconnect ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top