PHP 7.1.0 Release Candidate 4 Released

msession_find

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_findFind all sessions with name and value

Opis

array msession_find ( string $name , string $value )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top