CakeFest 2017 NYC, the Official CakePHP Conference

msession_inc

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_incIncrement value in session

Opis

string msession_inc ( string $session , string $name )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top