mysql_db_name

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_namePobiera dane wynikowe

Opis

string mysql_db_name ( resource $wynik , int $wiersz [, mixed $ pole ] )

mysql_db_name() przyjmuje jako pierwszy parametr wskaźnik wyniku zwrócony przez mysql_list_dbs(). Parametr wiersz działa jako indeks wyniku.

Jeśli wystąpi błąd, zwrócona zostanie wartość FALSE. Użyj mysql_errno() i mysql_error() by poznać przyczynę błędu.

Przykład #1 mysql_db_name

<?php
error_reporting
(E_ALL);

mysql_connect('localhost''uzytkownik''haslo');
$db_list mysql_list_dbs();

$i 0;
$cnt mysql_num_rows($db_list);
while (
$i $cnt) {
    echo 
mysql_db_name($db_list$i) . "\n";
    
$i++;
}
?>

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_dbname().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top