php[world] 2018 - Call for Speakers

ncurses_slk_refresh

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_slk_refreshCopies soft label keys to screen

Opis

int ncurses_slk_refresh ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Copies soft label keys from virtual screen to physical screen.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top