Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

ncurses_wnoutrefresh

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wnoutrefreshCopies window to virtual screen

Opis

int ncurses_wnoutrefresh ( resource $window )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

window

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top