newt_scale

(PECL newt >= 0.1)

newt_scale

Opis

resource newt_scale ( int $left , int $top , int $width , int $full_value )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

left

top

width

full_value

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top