pg_put_line

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

pg_put_lineWysyła łańcuch zakończony znakiem NULL do serwera PostgreSQL

Opis

bool pg_put_line ([ resource $connection ], string $data )

pg_put_line() wysyła łańcuch zakończony przez NULL do serwera PostgreSQL. Funkcja jest użyteczna do bardzo szybkiego wstawiania danych to tabel, inicjowanych przez operację copy PostgreSQL-a. Końcowy znak NULL jest wstawiany automatycznie. Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Informacja:

Aplikacja musi jawnie wysłać dwa znaki: "\." w końcowej linii, aby poinformować serwer że zakończyła wysyłać dane.

Zobacz także pg_end_copy().

Przykład #1 Szybkie wstawianie danych do tebeli

<?php 
    $conn 
pg_pconnect ("dbname=foo");
    
pg_query($conn"create table bar (a int4, b char(16), d float8)");
    
pg_query($conn"copy bar from stdin");
    
pg_put_line($conn"3\thello world\t4.5\n");
    
pg_put_line($conn"4\tgoodbye world\t7.11\n");
    
pg_put_line($conn"\\.\n");
    
pg_end_copy($conn);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
kurt at nospam dot milliganshome dot net
9 years ago
This is the function you need if you are running into the infamous "must be superuser to COPY to or from a file" error from postgres.
To Top