pspell_config_dict_dir

(PHP 5)

pspell_config_dict_dirLocation of the main word list

Opis

bool pspell_config_dict_dir ( int $conf , string $directory )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top