set_socket_blocking

(PHP 4, PHP 5)

set_socket_blockingAlias dla stream_set_blocking()

Opis

Ta funkcja jest aliasem dla: stream_set_blocking()

Ostrzeżenie

Ten alias funkcji jest PRZESTARZAŁY od PHP 5.3.0. Używanie tego aliasu nie jest zalecane.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top