swf_endsymbol

(PHP 4)

swf_endsymbolEnd the definition of a symbol

Opis

void swf_endsymbol ( void )

Ends the definition of a symbol that was started by the swf_startsymbol() function.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top