php[world] 2018 - Call for Speakers

swf_popmatrix

(PHP 4)

swf_popmatrixRestore a previous transformation matrix

Opis

void swf_popmatrix ( void )

Restores a previous transformation matrix.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top