PHP 7.2.0 Beta 3 Released

swf_startshape

(PHP 4)

swf_startshapeStart a complex shape

Opis

void swf_startshape ( int $objid )

Starts a complex shape.

Parametry

objid

The object id.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top