php[tek] 2018 : Call for Speakers

sybase_min_error_severity

(PHP 4, PHP 5)

sybase_min_error_severitySets minimum error severity

Opis

void sybase_min_error_severity ( int $severity )

sybase_min_error_severity() sets the minimum error severity level.

Parametry

severity

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Notatki

Informacja: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli za interfejs do Sybase służy biblioteka CT, a nie DB.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top