PHP 7.1.18 Released

sybase_min_message_severity

(PHP 4, PHP 5)

sybase_min_message_severitySets minimum message severity

Opis

void sybase_min_message_severity ( int $severity )

sybase_min_message_severity() sets the minimum message severity level.

Parametry

severity

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Notatki

Informacja: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli za interfejs do Sybase służy biblioteka DB, a nie CT.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top