PHP 7.2.0 Beta 3 Released

XMLWriter::writeComment

xmlwriter_write_comment

(PHP 5 >= 5.1.2, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeComment -- xmlwriter_write_commentWrite full comment tag

Opis

Styl obiektowy

bool XMLWriter::writeComment ( string $content )

Styl proceduralny

bool xmlwriter_write_comment ( resource $xmlwriter , string $content )

Writes a full comment.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

content

The contents of the comment.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
thewrs at gmail dot com
9 years ago
This will write a XML <!----> style comment to your XMLWriter resource.

Strings up to 50 characters long are displayed on a single line with no spacing between the tags.

Anything above 50 characters will show on multiple formatted lines. Using the \n metacharater inserts a newline and maintains indenting.
To Top