Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

IIS_READ (integer)
IIS_WRITE (integer)
IIS_EXECUTE (integer)
IIS_SCRIPT (integer)
IIS_ANONYMOUS (integer)
IIS_BASIC (integer)
IIS_NTLM (integer)
IIS_STARTING (integer)
IIS_STOPPED (integer)
IIS_PAUSED (integer)
IIS_RUNNING (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top