Imagick::despeckleImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::despeckleImageReduces the speckle noise in an image

Opis

bool Imagick::despeckleImage ( void )

Reduces the speckle noise in an image while preserving the edges of the original image.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top