ConFoo Montreal 2017 Calling for Papers

ImagickDraw::clear

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::clearClears the ImagickDraw

Opis

bool ImagickDraw::clear ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Clears the ImagickDraw object of any accumulated commands, and resets the settings it contains to their defaults.

Zwracane wartości

Returns an ImagickDraw object.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top