PHP 7.2.0 Beta 3 Released

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

COUNTER_FLAG_PERSIST (integer)
A counter with this flag will be created as a persistent resource.
COUNTER_FLAG_SAVE (integer)
A counter with this flag will be saved between invocations of PHP.
COUNTER_FLAG_NO_OVERWRITE (integer)
This flag causes counter_create() to avoid overwriting an existing named counter with a new one.
COUNTER_META_NAME (string)
Pass this constant to get the name of a counter resource or object.
COUNTER_META_IS_PERISTENT (string)
Pass this constant to determine whether a counter resource or object is persistent (has the COUNTER_FLAG_PERSIST flag).
COUNTER_RESET_NEVER (integer)
The counter will never be reset.
COUNTER_RESET_PER_LOAD (integer)
The counter will be reset on each invocation of PHP.
COUNTER_RESET_PER_REQUEST (integer)
The counter will be reset on each request.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top