Wstęp

These functions can be used to write XML-RPC servers and clients. You can find more information about XML-RPC at » http://www.xmlrpc.com/, and more documentation on this extension and its functions at » http://xmlrpc-epi.sourceforge.net/.

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazw, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top