PHP 7.2.7 Released

mysqli_stmt::get_warnings

mysqli_stmt_get_warnings

(PHP 5 >= 5.1.0)

mysqli_stmt::get_warnings -- mysqli_stmt_get_warningsGet result of SHOW WARNINGS

Opis

Styl obiektowy

object mysqli_stmt::get_warnings ( mysqli_stmt $stmt )

Styl proceduralny

object mysqli_stmt_get_warnings ( mysqli_stmt $stmt )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top