PHP 5.6.36 Released

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

The following two tables lists all constants defined by the ps extension.

Contants for line caps
Name Meaning
ps_LINECAP_BUTT  
ps_LINECAP_ROUND  
ps_LINECAP_SQUARED  
Contants for line joins
Name Meaning
ps_LINEJOIN_MITER  
ps_LINEJOIN_ROUND  
ps_LINEJOIN_BEVEL  

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top