PHP 5.6.16 is available

Funkcje Bzip2

Spis treści

  • bzclose — Zamyka otwarty plik bzip2
  • bzcompress — Compress a string into bzip2 encoded data
  • bzdecompress — Decompresses bzip2 encoded data
  • bzerrno — Zwraca numer błędu biblioteki bzip2.
  • bzerror — Zwraca numer błędu bzip2 oraz opis błędu w postaci tablicy.
  • bzerrstr — Zwraca opis błędu bzip2
  • bzflush — Wymusza zapisanie do pliku wszystkich danych z bufora
  • bzopen — Otwiera skompresowany plik bzip2
  • bzread — Binarnie bezpieczny odczyt pliku bzip2
  • bzwrite — Binarnie bezpieczny zapis plików bzip2
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
ec10 at gmx dot net
11 years ago
<?php
/**
* @return bool
* @param string $in
* @param string $out
* @desc compressing the file with the bzip2-extension
*/
function bzip2 ($in, $out)
{
    if (!
file_exists ($in) || !is_readable ($in))
        return
false;
    if ((!
file_exists ($out) && !is_writeable (dirname ($out)) || (file_exists($out) && !is_writable($out)) ))
        return
false;
   
   
$in_file = fopen ($in, "rb");
   
$out_file = bzopen ($out, "wb");
   
    while (!
feof ($in_file)) {
       
$buffer = fgets ($in_file, 4096);
        
bzwrite ($out_file, $buffer, 4096);
    }

   
fclose ($in_file);
   
bzclose ($out_file);
   
    return
true;
}

/**
* @return bool
* @param string $in
* @param string $out
* @desc uncompressing the file with the bzip2-extension
*/
function bunzip2 ($in, $out)
{
    if (!
file_exists ($in) || !is_readable ($in))
        return
false;
    if ((!
file_exists ($out) && !is_writeable (dirname ($out)) || (file_exists($out) && !is_writable($out)) ))
        return
false;

   
$in_file = bzopen ($in, "rb");
   
$out_file = fopen ($out, "wb");

    while (
$buffer = bzread ($in_file, 4096)) {
       
fwrite ($out_file, $buffer, 4096);
    }

   
bzclose ($in_file);
   
fclose ($out_file);
   
    return
true;
}
?>
To Top