php[world] 2018 - Call for Speakers

ReflectionFunctionAbstract::__toString

(PHP 5)

ReflectionFunctionAbstract::__toStringTo string

Opis

abstract public void ReflectionFunctionAbstract::__toString ( void )

To string.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The string.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top