The 5th Annual China PHP Conference

$_COOKIE

$HTTP_COOKIE_VARS [deprecated]

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

$_COOKIE -- $HTTP_COOKIE_VARS [deprecated]HTTP Cookies

Opis

An associative array of variables passed to the current script via HTTP Cookies.

$HTTP_COOKIE_VARS contains the same initial information, but is not a superglobal. (Note that $HTTP_COOKIE_VARS and $_COOKIE are different variables and that PHP handles them as such)

Rejestr zmian

Wersja Opis
4.1.0 Introduced $_COOKIE that deprecated $HTTP_COOKIE_VARS.

Przykłady

Przykład #1 $_COOKIE example

<?php
echo 'Hello ' htmlspecialchars($_COOKIE["name"]) . '!';
?>

Assuming the "name" cookie has been set earlier

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Hello Hannes!

Notatki

Informacja:

To jest zmienna "superglobalna" lub automatycznie ustawiona na globalną. To po prostu oznacza, że jest dostępna w każdym miejscu skryptu. Nie jest konieczne użycie global $zmienna; aby mieć do niej dostęp w funkcjach i metodach.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
58
k dot andris at gmail dot com
1 year ago
beware, dots (.) in cookie names are replaces by underscores (_)
up
26
kiril (at) atern (dot) us
1 year ago
To clarify the previously posted note:

Dots (.) and spaces ( ) in cookie names are being replaced with underscores (_).
To Top