SDO_Model_Type::getBaseType

(^)

SDO_Model_Type::getBaseType Get the base type for this type

Opis

SDO_Model_Type SDO_Model_Type::getBaseType ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Get the base type for this type. Returns the SDO_Model_Type for the base type if this type inherits from another, otherwise returns NULL. An example of when base types occur is when a type defined in XML schema inherits from another type by using

<extension base="...">
.

Parametry

None.

Zwracane wartości

Returns the SDO_Model_Type for the base type if this type inherits from another, otherwise returns NULL.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top