SDO_Model_Type::getProperties

(^)

SDO_Model_Type::getProperties Get the SDO_Model_Property objects defined for the type

Opis

array SDO_Model_Type::getProperties ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Get an array of SDO_Model_Property objects describing the properties defined for the SDO_Model_Type. Each SDO_Model_Property holds information such as the property name, default value, and so on.

Parametry

None.

Zwracane wartości

Returns an array of SDO_Model_Property objects.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top