SolrDocument::reset

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrDocument::resetThis is an alias to SolrDocument::clear()

Opis

public bool SolrDocument::reset ( void )

This is an alias to SolrDocument::clear()

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top