PHP 5.6.36 Released

SWFButton::setDown

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton::setDownAlias for addShape(shape, SWFBUTTON_DOWN)

Opis

void SWFButton::setDown ( SWFShape $shape )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfbutton::setdown() alias for addShape(shape, SWFBUTTON_DOWN).

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top