PHP 7.2.7 Released

SWFButton::setOver

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton::setOverAlias for addShape(shape, SWFBUTTON_OVER)

Opis

void SWFButton::setOver ( SWFShape $shape )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfbutton::setover() alias for addShape(shape, SWFBUTTON_OVER).

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top