SWFFill::skewXTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFill::skewXToSets fill x-skew

Opis

void SWFFill::skewXTo ( float $x )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Sets the fill x-skew to x.

Parametry

x

When x is 1.0, it is a 45-degree forward slant. More is more forward, less is more backward.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top